ידועים בציבור

כאשר בית המשפט לענייני משפחה יקבע אם להכיר בין בני זוג בתור ידועים בציבור, על השופט יהיה להתבונן לבחון בקפידה כל מקרה לגופו, היות וכל זוג הגר יחד, דינו כדין ידוע בציבור. מונח זה הינו מושג משפטי שמכיר בקשר הזוגי כקשר המבוסס על חיים משותפים מבלי שבני הזוג באו בברית הנישואין.  יש לציין, כי כל מקרה נבחן לגופו והלכות ביהמ”ש, קבעו קריטריונים שונים לנכרה בבני זוג שנחשבים כידועים בציבור. למשל, כאשר ביהמ”ש הכיר בבני הזוג כידועי בפני ציבור, כאשר בן הזוג היה נשוי  ועוד מקרים כאשר בני הזוג אף לא היו חיים יחד תחת אותה קורת גג.

בישראל חיים עשרו אלפי זוגות תחת מונח של ידועים בציבור וניתן למצוא לו ביטויים בכמה חוקים כגון: חוק הביטוח הלאומי או חוק הירושה. ישנם מקרים רבים, אשר בני הזוג נחשבים כמוכרים בציבור על פי הסכם חיים משותפים באמצעות נישואי חוזה. לפעמים מדובר על קשר שהוא אסור מהבחינה הדתית כגון חיים משותפים בין כהן לגרושה, או אלמנה וכהן או בני זוג שמסיבות אידיאולוגיות בחרו במגורים משותפים על פני ברית הנישואין.

ההגדרה בדין והזכויות של ידועים בציבור

מערכת המשפט בישראל, אמנם מכירה במושג של ידועים בציבור כאשר מושג זה מבטא קשר מורכב שיש לו נסיבות רבות. החוקים הסוציאליים מכירים במושג של ידועים בפני הציבור, כגון ביטוח זקנה, קצבת שארים ועוד. כל מי שהוא תחת קריטריון זה ובן או בת הזוג נפטר, זכאי לגמלה.  לאלה שידועים בציבור, הזכות למזונות מעיזבון עם פטירת אחד מבני הזוג, יש להוכיח את העובדות כגון חיי משפחה, משק בית משותף, שאינם נשואים זה לזו ואף אחד מהם אינו נשוי לאחר.

הסדר חזקת שיתוף לידועים בציבור

כאשר בין הזוג נפרדים או שנפטר אחד מהם, חל הסדר חזקת שיתוף. חזקה זו, ניתנת במקרים שבו הם צברו יחד רכוש, במשך שנות מגוריהם המשותפים. בנוסף לחוקים הנוגעים אל ידועים בציבור, ייתכנו זכויות נוספות מכוח הדין הכללי, כמו למשל  דיני נזיקין, דיני עשיית עושר שלא במשפט דיני חוזים ועוד.